Ansatt


Her kan du sende melding om ansatt som begynner eller slutter hos dere.


Meldingen går kryptert direkte inn til oss.


De er kun ved navnebaserte ordninger vi skal ha beskjed undervis i forsikringsåret om ansatte som begynner og slutter. Se forklaringen under på Navnebasert og Antallsbasert ordning.


Innskuddspensjon oppfordrer vi alle våre kunder til å oppdatere via A-meldingen hvis det er mulig, alternativt må bedriften selv ajourholde denne løpende selv via fil fra lønnsystem eller manuelt ved pålogging til din pensjonsleverandør


Navnebasert forsikring:

For en navnebasert ordning må bedriften melde inn/ut ansatte underveis i forsikringsåret. Forsikringene følger ansettelsesforholdet til den enkelte ansatte, og for noen av dekningene kan det være opptakskrav som den nyansatte må oppfylle for å tre inn i den delen av forsikringen. 

 

Antallsbasert forsikring:

Dette er navnløse ordninger hvor alle ansatte (også nyansatte underveis i forsikringsåret) er medlem av ordningen forutsatt at man er 100 % arbeidsdyktig ved inntredelse. Dette kalles gjerne en selvadministrert ordning der opptelling av ansatte skjer ved hvert hovedforfall. (Dere gir beskjed til oss om dere får mer enn 10% endring underveis i forsikringsåret). Når en ansatt slutter så er det bedriften selv som er ansvarlig for å sende brev om fortsettelsesforsikring til den ansatte. Det er svært viktig at det er etablert gode rutiner for slik oppfølging her.

Forsikringstjenester

Garantier

Pensjonstjenester

Leasing

Banktjenester

Juridiske tjenester

Westbroker © Copyright 2023


Tlf. +47 51 567000

mail: post@westbroker.no

SiteLock